logo pankyshop     logo pankyportal

Aktuality

Dňa 23. februára 2016 bola založená naša spoločnosť nesúca názov PANKY WARE s.r.o. zaoberajúca sa tvorbou webových stránok, tvorbou softvéru, grafickými prácami a poskytovaním komplexného servisu a opravy počítačov, notebookov a ostatné výpočtovej techniky na území celej Českej republiky.

Za všetku pomoc by som chcel poďakovať:

  • notárske kancelárii JUDr. Hany Koziaková (za založenie obchodnej spoločnosti),
  • Fio banke a.s. (založenie a vedenie účtu),
  • finančnému úradu v Opava (daňová povinnosť),
  • živnostenskému úradu Vítkov (zapísanie do živnostenského registra),
  • a v neposlednom rade všetkým spoločníkom a zamestnancom

Panáček Lukáš
Konateľ spoločnosti