logo pankyshop     logo pankyportal

Doctimo

Web: https://www.doctimo.com/
Realizované: 2017

POPIS PROJEKTU: Tento obsahovo veľmi rozsiahly web sme pripravovali pre nášho dlhodobého partnera a to hneď v troch jazykových mutáciách, kedy prebehla kompletná zmena template na základe pripravených grafických podkladov a farebných schém.

Dodané služby: Kompletné webové stránky
Použité technologie: Redakčný systém
Klient: Viktor Kolář