Eurofirany

Web: https://www.eurofirany.cz/
Realizované: 2019

POPIS PROJEKTU: Veľké množstvo obrazových a textových materiálov sa úspešne podarilo premeniť v modernú a prehľadnú webovú prezentáciu.

Dodané služby: Kompletné webové stránky
Použité technologie: Redakčný systém
Klient: Nováček Jaroslav